Bozan TEKİN: Serhıldanlar Gerilla Eylemleriyle Birleşmelidir
Röportajlar / 26 Ağustos 2012 Pazar Saat 11:15
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Düşman psikolojik ve siyasi anlamda kesinlikle inisiyatif yitirmiş ve üstünlük tamamen hareketimize geçmiştir.

KCK Yürütme Konseyi üyesi Bozan Tekin şemzinan da gerillanın devrimci operasyonlarıyla halkın serhıldanları birleşerek kendi mücadelesini yükseltilmelidir dedi. Kürt halkının türk devlet sistemine karşı örgütlülüğünü güçlendirerek sistemini kurması gerektiğini,  bunun için de gençler askere gitmemeli ve çocuklar da türk devletinin asimilasyon merkezi olan okullara gitmemelidir, diye konuştu.
Üstünlük Hareketimize Geçmiştir

Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihinin en kapsamlı devrimci halk savaşını yürüttüğünü, yürütülen devrimci halk savaşının daha şimdiden önemli askeri, siyasi ve toplumsal sonuçlar yarattığını ve yaratmaya devam ettiğini belirten Tekin, “Düşman psikolojik ve siyasi anlamda kesinlikle inisiyatif yitirmiş ve üstünlük tamamen hareketimize geçmiştir. Özellikle  Oramar, Şıtazin ve Çelede başlatılan devrimci operasyonlar bugün Şemzinan’da ilerleyerek sürmektedir. Elbette Kürdistan’ın diğer yerlerinde gerilla mücadelesi diğer yılları çok çok aşan bir düzeyde devam etmektedir. Türk sömürgeci devleti ve AKP hükümeti tam bir çöküşü yaşama sürecine girmiştir. Bu durum  sömürgeci devleti daha fazla saldırganlaşmaktadır.” Dedi.
Antep Irkçı Saldırılara Gerekçe Yapılıyor 

Antep’te yaşanan patlamanın hareketleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını, bu olay bahane edilerek Şemzinan gibi alanlarda yaşadıkları ağır askeri kayıpları gizlemeye çalışıyorlar, diyen Bozan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu. “Bir taraftan da olay bahane edilerek ırkçı, şoven söylemlerle bazı kesimler Kürt halkına ve kurumlarına saldırtılmaktadır. Bir linç kampanyası sürdürülmektedir.  Diğer taraftan sömürgeci sistemin faşist başbakanı ve diğer ileri gelenleri her fırsatta Kürdistan halkını ve Türkiyeli demokrasi güçlerini tehdit etmektedirler. Bununla Kürt halkı pasifize edilerek örgütsüz ve eylemsiz kılınmaya, demokrasi güçleri etkisiz kılınmaya çalışılmaktadır. Ancak bunun beyhude bir çaba ve sonuçsuz bir politika olduğu açıktır. Bunun böyle olduğunu Türk sömürgeciliği fazla zaman geçmeden fazlasıyla görecek anlayacaktır. Kürt halkı sömürgeci AKP hükümetinin Kürt halkını sindirmek amacıyla saldırttığı bu ırkçı faşist sürülere karşı kendisini sonuna kadar örgütlü bir biçimde savunma ve koruma hakkı vardır ve bu hakkını tereddütsüz kullanmalıdır.” Diye konuştu.  

Hesap Sorma Eylemleri Gerçekleştiriliyor

Devrimci halk savaşının iki temel bileşeninin olduğunu, bunun da Halk ve gerilla olduğunu belirten KCK yürütme konseyi Bonzan Tekin, “Gerilla Türk sömürgeciliğinin 89 yıldan bu yana Kürdistan topraklarında katliamlar, baskılar, sürgünler eşliğinde uyguladığı Kürt ulusunu tarihten silme ve yok etme, Türkleştirme politikasına karşı tarihinin en güçlü ve en kapsamlı mücadelesini yürütmektedir. Bu eylemlilikler aynı zamanda bir hesap sorma eylemlilikleri olmaktadır. yani  darağaçlarında asılan Şeyh Saitlerin, Seyit Rızaların, katledilen Alişer-Zarifelerin,  Amed zindanında işkencelerde katledilen yoldaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin, yakılıp-yıkılarak viraneye çevrilmek istenen Kürdistan’ın,  sürgüne yollanan halkımızın, katledilerek cenazeleri yakılan yoldaşlarımızın, katledilen  çocuklarımızın hesabını soran tarihi eylemlilikler olmaktadır.” 

Türk Devleti İşgalci Güçtür 

Kürdistan özgürlük hareketi ve gerillası Türk sömürgeciliğinin Kürdistan’daki varlığını, sistemini hiçbir biçimde meşru görmedi ve görmeyecektir de, diye konuşan tekin, Sömürgeci Türk devleti Kürdistan topraklarında yabancı ve işgalci bir güçtür, diyerek şu değerlendirmelerde bulundu, “Her halkın kendi topraklarını sömürgeci ve işgalci bir güce karşı savunmasından daha doğal, ahlaki, vicdani ve insani bir şey yoktur. Dolayısıyla da Kürdistan halkına, kendisini hiçbir biçimde ifade etme hakkı tanımayan, yok etme siyasetini sürdürmekte ısrarlı olan sömürgecileri bu topraklardan kovmaktan ve kendini özgürce  yönetmekten başka yol ve çare kalmamıştır. Yürütülen halk savaşının anlamı budur. Bu konuda önemli bir giriş yapılmıştır. Bir çok alan gerillanın hakimiyeti ve kontrolü altındadır. Ve bu süreç ilerletilecektir.”

Serhıldanlar Yükseltilmelidir

Kürdistan halkının da serhıldanlarıyla bu sürecin ilerlemesine katkı yapması gerektiğini, 2011 öncesinde Kürdistan halkının yediden yetmişe tüm toplumsal kesimleriyle yoğun bir biçimde ulusal demokratik taleplerini Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Fakat sömürgeci Türk devleti bir taraftan Kürdistan halkını TRT 6 vb. Yöntemlerle oyalamaya çalışırken öte yandan da siyasi soykırım operasyonlarıyla bu iradeyi kırmaya çalışmıştır. Öte yandan gerillaya yönelikte Srilanka modelini planlamış ve uygulamaya koymak istemiştir. Önder Apo üzerindeki tecritin bir işkenceye dönüştürülmesi sömürgeci AKP devletinin siyasetinin ne olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla Kürdistan halkının özgürlük iradesi ne tanınmış ne de saygı gösterilmiştir. Bu taleplere en ufak  bir karşılık verilmemiştir. Tam tersine bu saldırılarını halen de çok yönlü bir biçimde sürdürmektedir. Bu durum karşısında Kürdistan halkı da Türk sömürgeciliğinin ve AKP hükümetinin bu saldırıları karşısında artık sadece sorunu dile getiren, talep eden veya protesto eden eylemliklerle sınırlı kalmamalıdır. Var  olan durumu aşmalıdır.”dedi. 

Kürtler Kendi Sistemini Kurmalıdır

Gelinen aşamada nasıl ki Kürdistan özgürlük gerillası eylemlikleriyle düşmanı darbeleyip alan hakimiyetini geliştiriyor ise Kürdistan halkı da köy, kasaba ve şehirlerinde Türk sömürgeciliğinin varlığını ve sistemini hiçbir biçimde kabul etmemelidir, diyen Tekin, İşgalci güçler karşısında kendi köyünü, kasaba ve mahallesini örgütlü bir biçimde savunmalıdır. Kendi sistemini inşa etmelidir, dedi.  

Kimse Askere Ve Okullara Gitmemelidir

Kürtlerin türk devletinin asimilasyonuna karşı toplumsal bir duruş göstermesi gerektiğini ifade eden KCK yürütme konseyi üyesi Bozan Tekin, “Sömürgeci asimilasyon ve eritme kurumları olan okulların açılmasına az bir zamanın kaldığı şu günlerde Kürt halkı çocuklarını bu kurumlara göndermemelidir.  Yine özgürlük savaşının yoğunlaştığı bu günlerde hiçbir Kürt aile çocuğunu askere göndermeye zorlamamalı hiçbir Kürt genci de düşmanının elinde kendi kardeşlerini, yani özgürlük savaşçılarını vuran bir alete dönüşmeye izin vermemelidir. Hiçbir Kürt genci gelinen aşamada sömürgeci, işgalci ve katliamcı Türk ordusunda askerlik yapmanın utancını yaşamamalıdır. Yine  Sömürgeci sistemin hukuk kurumları reddedilmelidir.  Yani hiçbir Kürt genci askere gitmemelidir. Hiçbir Kürt çocuk okula gönderilmemeli, hukuk sistemi tanınmamalıdır.” Diyen Tekin devamla, Kürdistan gençleri yönünü Kürdistan özgürlük dağlarına çevirmelidir. Bununla birlikte Kürdistan halkı başta Botan ve Zagros’ta yaşayan halkımız olmak üzere tüm Kürdistan halkı kendisini ve topraklarının varlığını ve özgürlüğünü savunma temelinde her zamankinden daha fazla gerilla ile birleşmelidir, Böyle bir direnişle ancak Türk sömürgeciliğinin zulmüne ve yok etme siyasetine son verilebilir. Önder Apo’nun özgürlüğüne giden yolda böyle bir direnişi yani gerilla ve halkın iç içe ve birlikte yürüttüğü direnişle mümkündür, dedi. 

Serhıldanlara Katılmak Ulusal Bir Görevdir

Ortadoğu da siyasi haritanın yeniden düzenlenmeye çalışıldığı bir ortamda Kürdistan halkının artık hiçbir biçimde statüsüz ve özgürlüksüz yaşamı kabul etmemesi gerektiğine dikkat çeken, Tekin, “statüsüzlük köleliktir. Böyle haklı, onurlu bir mücadele ile hem kendi özgürlüğümüzü hem de Önder Apo’nun özgürlüğünü garanti altına alabiliriz. Bunun için her zamankinden daha fazla ulusal demokratik birliğe, örgütlülüğe ve serhıldanları dönemin ruhuna uygun ve sonuç alıcı tarzda geliştirmeye ihtiyaç vardır. bu serhıldanlara katılmak ulusal bir görev ve sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.

Colemerg’de geçtiğimiz günlerde Kürt halkının içişleri bakanı idris naim şahin’e gösterdiği tepkiye dikkat çeken Bozan Tekin, “halkımızın sömürgeci sistemin iç işleri bakanına “burada ne geziyorsunuz, sizi istemiyoruz”, sözleriyle tepki göstermesi ve taşlaması yine Rubarok’da bir Kürt gencinin tek başına da olsa sömürgeci soykırımcı AKP rejiminin iç işleri bakanına tepki göstermesi “burada ne geziyorsunuz” demesi Kürdistan halkının  ulaştığı ulusal bilinç, duyarlılık ve refleks kadar kendi topraklarında sömürgecileri ve onun sistemine karşı artık somut bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu temelde halkımızın  sömürgecilikle her türlü bağlarını keserek,  her alanda bu bilinç ve örgütlülükle serhıldanları yükseltmenin zamanı gelmiştir.” Diye konuştu. 

Halit Ermiş

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info

Parveke

TAGS(ETIKETLER):  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.